სტერეოსკოპია
  • სტერეოსკოპიის განვითარების უპირატესობა საქართველოში
  • სტერეოსკოპიის განვითარების უპირატესობა საქართველოში
  • სტერეოსკოპიის განვითარების უპირატესობა საქართველოში
  • სტერეოსკოპიის განვითარების უპირატესობა საქართველოში

სტერეოსკოპიის განვითარების უპირატესობა საქართველოში

სტერეოსკოპია მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის ჩვენს გარშემო არსებულ სამ განზომილებიანი სივრცის მხედველობით აღქმას. აგრეთვე შეისწავლის სივრცითი გამოსახულების დანახვას, ფოტო, კინო ან ვიდეო ეკრანზე. ეს მეცნიერება საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ საგანის მდებარეობა სივრცეში დამკვირვებელი ობიექტის მიმართ. ბოლო ოცი წლის მანძილზე ტექნიკის განვითარებამ გამოიწვია ...